wznieść się


wznieść się
Wznieść się ponad chmury zob. chmura 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wznieść się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}wznosić się I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wznieść — dk XI, wzniosę, wzniesiesz, wznieś, wzniósł, wzniosła, wznieśli, wzniesiony, wzniósłszy wznosić ndk VIa, wznoszę, wznieśćsisz, wznoś, wznieśćsił, wznoszony 1. «unieść wysoko, wyciągnąć w górę; podnieść» Wznieść rękę ku górze. Wznieść szablę do… …   Słownik języka polskiego

  • wznosić się — Wznieść się ponad chmury zob. chmura 1 …   Słownik frazeologiczny

  • wznosić się — I – wznieść się {{/stl 13}}{{stl 7}} przemieszczać się do góry; unosić się, wzbijać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Samolot wznosi się coraz wyżej. Jastrząb wzniósł się wysoko. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}wznosić się II… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zakurzyć się — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}kurzyć się I {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}zakurzyć się II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. nos dk VIIb, zakurzyć sięrzy się, {{/stl 8}}{{stl 7}} o kurzu, pyle, drobnym śniegu,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wznosić – wznieść sztandar — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}} reprezentować, propagować jakąś ideę, przyczyniać się do sławy czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wznosić sztandar buntu. Wznieść sztandar niezależnej sztuki. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • unieść — dk XI, uniosę, uniesiesz, unieś, uniósł, uniosła, unieśli, uniesiony unosić ndk VIa, unoszę, unieśćsisz, unoś, unieśćsił, unoszony 1. «dźwignąć coś w górę, podciągnąć ku górze, umieścić coś wyżej niż poprzednio; podnieść, wznieść» Unieść głowę.… …   Słownik języka polskiego

  • chmura — ż IV, CMs. chmurze; lm D. chmur 1. «zawieszone w atmosferze widzialne skupienie drobniutkich kropelek wody, kryształków lodu albo ich mieszaniny, powstające w wyniku kondensacji pary wodnej» Ciężka, czarna, granatowa, ołowiana chmura. Chmura… …   Słownik języka polskiego

  • wznosić — ndk VIa, wznoszę, wznosićsisz, wznoś, wznosićsił, wznoszony forma ndk czas. wznieść (p.) wznosić się 1. forma ndk czas. wznieść się (p.) 2. «tworzyć podwyższenie, wzniesienie, pagórek» Wybrzeże wznosiło się stromo. Grunt się wznosił łagodnie. ∆… …   Słownik języka polskiego

  • wzniesienie — n I 1. rzecz. od wznieść. 2. lm D. wzniesienieeń «obszar górujący nad otaczającymi go terenami; wzgórze, pagórek, wyżyna» Łagodne, nieznaczne, strome, wysokie wzniesienie. ∆ geogr. Wzniesienie (terenu, lądu) nad poziom morza «odległość pionowa… …   Słownik języka polskiego